Lời cám ơn chân tình của Yên Sơn

Lời cám ơn chân tình của Yên Sơn, gặp cô thầy Nguyễn Thanh Liêm. * Buổi hội ngộ sau 4 ngày thì GS Liêm ra đi. Trích một phần bài bút chuyến viếng thăm Orange County, California vừa qua gửi đến tất cả bằng hữu như lời cám ơn chân tình của thi sĩ Yên Sơn. …Từ giã…

Sóng Gió Biển Đông

 

Diễn gỉa Phó chủ tịch ngoại vụ Văn Thơ Lạc Việt, TS Nguyễn Hồng Dzũng.
Thuyết trình về Sóng Gío Biển Đông tại Câu Lạc Bộ/Báo Chí/Mây Bốn Phương
Bắc California.
Số 730 S. 2th Street San Jose CA 95122.
Lúc 1 PM November 14, 2015

Mạn Đàm Tryuyện Kiều Phần 3

VTLV Mạn đàm truyện Kiều sẽ còn tiếp tục….
Xin quý vị đón xem tại chương trình TV Dân Sin & ViệtToday
chanel 26.5 lúc 3:00 PM cách tuần vào thứ sáu.

Kính chú quý vị luôn vui, khỏe và an bình.
Nhóm thực hiên Chinh Nguyên – Lê Tuấn và TS Hồng Dzũng.

 

Mạn đàm truyện kiều phần 2


VTLV Mạn đàm truyện Kiều sẽ còn tiếp tục….
Xin quý vị đón xem tại chương trình TV Dân Sin & ViệtToday
chanel 26.5 lúc 3:00 PM cách tuần vào thứ sáu.

Kính chú quý vị luôn vui, khỏe và an bình.
Nhóm thực hiên Chinh Nguyên – Lê Tuấn và TS Hồng Dzũng.

Thông Báo Giải Văn Thơ Lạc Việt 2016

Thông Báo Giải Văn Thơ Lạc Việt 2016 Nhằm mục đích bảo tồn và phát triển văn học dân tộc nơi hải ngọai, đồng thời cũng nhằm khuyến khích tinh thần sáng tác của mọi tầng lớp người Việt yêu thích văn thơ. Cơ sở Văn Thơ Lạc Việt xin trân trọng thông báo đến…

Mạn đàm truyện kiều

 

VTLV Mạn đàm truyện Kiều sẽ còn tiếp tục….
Xin quý vị đón xem tại chương trình TV Dân Sin & ViệtToday
chanel 26.5 lúc 3:00 PM cách tuần vào thứ sáu.

Kính chú quý vị luôn vui, khỏe và an bình.
Nhóm thực hiên Chinh Nguyên – Lê Tuấn và TS Hồng Dzũng.